Aditz-izenak 1

Hutsuneak bete aditzen forma egokiak jarriz